Διάκριση και πρωτιά για την ΔΙΑΔΥΜΑ

 Οι μαθητές αυριανοί ευαισθητοποιημένοι περιβαλλοντικά πολίτες

Δώδεκα χιλιάδες μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης φιλοξενήθηκαν στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της ΔΙΑΔΥΜΑ, η οποία αναδείχθηκε σε κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ανακύκλωσης Δυτικής Μακεδονίας. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, στα πλαίσια εδραίωσης της πράσινης συνείδησης, αφού η εταιρία αποσκοπεί στην επένδυση καλών πρακτικών και καθημερινών συνήθειών όλων των ανθρώπων αλλά ειδικότερα των παιδιών.

O γενικός διευθυντής της ΔΙΑΔΥΜΑ κύριος Δημοσθένης Μαυρίδης, μιλώντας για την προσπάθεια ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα ανακύκλωσης, τόνισε ότι δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην δημιουργία αλλά και την εδραίωση της πράσινης συνείδησης   στα νέα παιδιά, ώστε ως αυριανοί πολίτες, να μάθουν να ανακυκλώνουν  τα απορρίμματά τους. Άλλωστε τα προγράμματα που τρέχουν αφορούν στην εκπαίδευση των μαθητών, που στόχο έχουν να μάθουν να χρησιμοποιούν τους πέντε κάδους που βρίσκονται, σε σχολεία, δημόσιους χώρους, στα μεγάλα αστικά κέντρα ακόμη και στα πιο απομακρυσμένα χωριά ώστε να τους  γίνει συνείδηση.

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση με στόχο την ευαισθητοποίηση και την δημιουργία πράσινων συνηθειών γύρω από θέματα της ανακύκλωσης και της προστασίας του περιβάλλοντος μπορεί να  χρειάζεται χρόνο αλλά αυτό το γνωρίζουν οι επιστήμονες  της εταιρίας που προγραμματίζουν την βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της περιοχής. Είναι γεγονός ότι τέτοιου είδους προγράμματα που υλοποιούνται τα οποία προτείνονται από τους περιβαλλοντολόγους της εταιρείας, αποτελούν σημαντικό κεφάλαιο καθώς δίδονται μέσα από εκπαιδευτικό υλικό και εργαλεία, τα οποία και έχουν λάβει την έγκριση από τις αρμόδιες επιστημονικές επιτροπές του υπουργείου Παιδείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ενημερώσεις γίνονται σε όλες της βαθμίδες εκπαίδευσης για τους  μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού Γυμνασίου και Λυκείου.

Τα τελευταία δυόμιση χρόνια συμμετείχαν ενεργά στα περιβαλλοντικά προγράμματα, 12.000 μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων, ενώ με την  υποστήριξη της εταιρίας συμμετέχουν και μαθητές σχολείων απομακρυσμένων περιοχών, καθώς η εταιρεία φροντίζει να δίνει ίσες ευκαιρίες  με τους μαθητές των αστικών κέντρων.

Σύμφωνα με τον κ. Μαυρίδη όλο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιείται στα σχολεία της ευρύτερης περιοχής έχει στόχο να εδραιωθεί η ιδέα της ανακύκλωσης.

Το πρόγραμμα έχει χωριστεί στις εξής τέσσερις εκπαιδευτικές βαθμίδες:   

πρώτη και δεύτερη βαθμίδα περιλαμβάνει τα παιδιά του νηπιαγωγείου έως την Γ Δημοτικού τα οποία συμμετέχουν σε ομαδικό η ατομικό εκπαιδευτικό παιχνίδι εντός του σχολείου η της αίθουσας και γίνεται με την συνεργασία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρίας.

Η τρίτη εκπαιδευτική βαθμίδα που είναι οι μαθητές της Δ έως Στ Δημοτικού, επισκέπτονται τους κατά τόπους σταθμούς μεταφόρτωσης που είναι εγκατεστημένοι σε κάθε δήμο,

ενώ  η τέταρτη βαθμίδα πού είναι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις του κέντρου ανακύκλωσης και την νέα μονάδα (ΜΕΑ) επεξεργασίας απορριμμάτων.

Ο επικείμενος στόχος είναι από το 25%  που είναι σήμερα το ποσοστό ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών να ανεβεί στο 35%, ώστε το 2020 η περιοχή της δυτικής Μακεδονίας να ανακτά το 85% των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων της.

Γι΄ αυτό τον λόγο έχει αποφασιστεί να αυξηθεί η πύκνωση του δικτύου των κάδων ανακύκλωσης, σε μια θέση ανά 75 κατοίκους ώστε να μπορούν να συμμετέχουν πιο ενεργά περισσότεροι πολίτες και να αυξηθούν οι ανακτώμενες ποσότητες.

Η Δυτική Μακεδονία αποτελεί τη μοναδική περιφέρεια της χώρας που δεν έχει επιβαρύνει τον Εθνικό προϋπολογισμό με τα πρόστιμα που επιβάλλει το Ευρωπαϊκό δικαστήριο για παράνομες χωματερές, διάθεσης απορριμμάτων ή αποβλήτων, αφού κατάφερε να εναρμονιστεί με τις  προδιαγραφές που έχει θεσπίσει η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. Με την νέα Μονάδα επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) καταφέρνει και διαχειρίζεται τα απόβλητά της με τη την μέθοδο της μηχανικής διαλογής . Επιπρόσθετα, στους τέσσερις ξεχωριστούς κάδους, ανακυκλώνεται χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο, ενώ εδώ και μερικούς μήνες στον πέμπτο κάδο τα οικιακά βιοαπόβλητα (υπολείμματα τροφών).

Πυρήνας του πετυχημένου εγχειρήματος για τη δυτική Μακεδονία λοιπόν είναι η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. σε συνεργασία με τους δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που σχεδίασαν το Περιφερειακό Σύστημα Ανακύκλωσης το οποίο περιλαμβάνει, 5.500 κάδους ανακύκλωσης σε περίπου 1.800 θέσεις, ενώ υπάρχουν περί τους 1.000 ειδικούς κάδους εσωτερικού χώρου για την ανακύκλωση κυρίως έντυπου χαρτιού, που είναι τοποθετημένοι στους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών, υπηρεσιών και σχολείων της Κοζάνης και σε μικρότερο βαθμό στις υπόλοιπες πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας.

Αξιοσημείωτη είναι η διάκριση και βράβευση της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. ως περιφερειακός φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων της Δυτικής Μακεδονίας, στα βραβεία «Greek Green Awards 2018», τα οποία πραγματοποιηθήκαν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας(ΚΕΔΕ), με την διάκριση του «Πρότυπου Περιφερειακού Σύστηματος Επεξεργασίας Απορριμμάτων», από το Μετσόβειο Πολυτεχνείο αλλά και από το κορυφαίο δίκτυο International Solid Waste Association (ISWA),  που προωθεί παγκοσμίως την βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 22ου Verde.tecForum 2018, όπου βραβεύτηκαν οι βέλτιστες Πρακτικές οργανισμών και φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Είναι φανερό πως η εταιρεία ΔΙΑΔΥΜΑ είναι συνυφασμένη με τις καινοτόμες εφαρμογές και υπηρεσίες, οι οποίες εφαρμόζονται και συμβάλλουν στη λύση προβλημάτων όχι μονάχα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ευρύτερα υποστηρίζει την τοπική και εθνική ανάπτυξη μέσω των νέων τεχνολογιών και συντείνει καθοριστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη και την περιβαλλοντική, ικανοποιώντας κοινωνικο-οικονομικές ανάγκες, επενδύοντας τόσο στη περιβαλλοντική αειφορία όσο και στη κοινωνική ευημερία.

 

Share This