Ο Κωνσταντίνος Βουδούρης εργάζεται ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Εργαστήριο Γενετικής Εξελικτικής και Συγκριτικής Βιολογίας του τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μας καλεί να στρέψουμε την προσοχή μας στη φύση και πιο συγκεκριμένα στην ανθεκτικότητα των εντόμων στα εντομοκτόνα. Μελετά, δοκιμάζει, αξιολογεί και ανιχνεύει τις μεταλλάξεις από τις αφίδες, τις μύγες μεσογείου και τις καρπόκαψες . Ο Κωνσταντίνος Βουδούρης μίλησε στο together. Για τις σπουδές, την επιστήμη και το φυσικό περιβάλλον .


Όταν ερευνάτε, πόσες ώρες δουλεύετε την ημέρα;

Το εργαστήριο δεν έχει ώρες εργασίας.

Tι σας δυσκολεύει στην έρευνά σας;

Με δυσκολεύει, σχεδόν με ακυρώνει η πίεση. Η πίεση από άλλους, η πίεση που ασκώ εγώ στον εαυτό μου.

Τι σας ώθησε να ασχοληθείτε με αυτό;

Και στο μεταπτυχιακό και στο διδακτορικό μου ασχολήθηκα τόσο με την καταπολέμηση όσο και με την ανίχνευση της ανθεκτικότητας διάφορων εντόμων. Επομένως, με τα έντομα έχω αναπτύξει μια σχέση αλληλεξάρτησης. Βέβαι, το πιο σημαντικό είναι ότι μου δόθηκε η ευκαιρία, με τη συμμετοχή μου σε διάφορα ερευνητικά πρόγραμματα, να μπορέσω να ασχοληθώ με αυτό που μου αρέσει.

Τι σπουδές κάνατε;

Σπούδασα στο Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έπειτα, έκανα τις μεταπτυχιακές σπουδές μου στο Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο οποίο πέρασα με υποτροφία κατόπιν γραπτών εξετάσεων. Ενώ τέλος, έκανα το Διδακτορικό μου στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Οι τελευταίες ερευνητικές σας δραστηριότητες τι έχουν να μας πουν για το φυσικό μας περιβάλλον;

Η ανάπτυξη ανθεκτικότητας των εντόμων σε εντομοκτόνα είναι σύνηθες φαινόμενο. Οφείλεται στην πίεση επιλογής που υφίστανται οι πληθυσμοί από τη συνεχή χρήση εντομοκτόνων για να επιτευχθούν έτσι μεγαλύτερες αποδόσεις. Επιπλέον, η αλόγιστη χρήση κυρίως των χημικών εντομοκτόνων έχει ως αποτέλεσμα τη θανάτωση οργανισμών μη στόχων, όπως άλλα ωφέλιμα έντομα, τα οποία μπορούν να συμβάλλουν εκτός των άλλων και στη μείωση των επιβλαβών για την καλλιέργεια εντόμων με την απευθείας έκθεση στα εντομοκτόνα, είτε δια μέσω της τροφικής αλυσίδας να διαταράξουν την οικολογική ισορροπία. Τέλος, η μη ορθολογική χρήση των εντομοκτόνων και γενικότερα των συνθετικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων έχει δυσμενείς επιπτώσεις τόσο για τους χρήστες που έρχονται σε άμεση επαφή με αυτά όσο και για τους καταναλωτές από την ύπαρξη υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων πάνω από τα επιτρεπτά όρια. Συμπερασματικά, χρειάζεται να στραφούμε σε μια πιο ολοκληρωμένη διαχείριση των εντόμων-εχθρών των καλλιεργειών που βασίζεται σε ένα συνδυασμό καλλιεργητικών, βιολογικών, βιοτεχνολογικών και χημικών (εκλεκτικών) φυτοπροστατευτικών μέσων.

Πώς έχει επηρεάσει η φύση το πνεύμα σας;

Από πάντα η φύση μου ερέθιζε τη φιλομάθεια και προσπαθούσα να καταλάβω τις ιδιότητες και τους νόμους της.

Το μέλλον της επιστημονικής έρευνας είναι ευοίωνο;

Ανθρώπινο ερευνητικό προσωπικό υπάρχει -πολύ καλό μάλιστα- αρκεί να βρεθούν τα απαραίτητα κονδύλια για χρηματοδότηση. Επιπλέον, είναι σημαντικό να περιοριστεί η γραφειοκρατία, διότι σε κάποια προγράμματα, ενώ βρίσκεται κανείς στο μέσο του χρονικού ορίου, δεν έχει προμηθευτεί τα αναλώσιμα, τα οποία είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή των πειραμάτων.

Είναι για εσάς καταφύγιο η επιστήμη;

Φυσικά. Κάνω αυτό που μου αρέσει.

Share This