Εμπνευσμένο από την ελληνική κλασική αρχιτεκτονική, το Waterstudio σε συνεργασία με τον αρχιτέκτονα Koen Olthius δημιούργησαν έναν υποθαλάσσιο Παρθενώνα στην Ολλανδία.

Το ιδιαίτερο οικοδόμημα είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να μοιάζει στον εμβληματικό ναό της θεάς Αθηνάς, ενώ θεωρείται ότι η κατασκευή του εμποδίζει τα μεγάλα κύματα, όπως μια παλίρροια, από την καταστροφή πλούσιων ακτογραμμών.

Ως προστατευτικό φράγμα απέναντι στα μεγάλα ρεύματα, το Parthenon Seawallθεωρείται παράλληλα, ότι δημιουργήθηκε για να μετατρέπει τη ροή του νερού σε χρήσιμη ενέργεια, όπως φαίνεται και στην παραπάνω εικόνα.

 

Πηγή: yankodesign.com

Share This