Το κοινοτικό δίκτυο Sarantaporo.gr είναι “κοινό αγαθό” (‘commons’), δηλαδή πόρος ανοιχτός προς όλους και διαχειρίσιμος από όλους όσους συμμετέχουν σε αυτόν. Εντάσσεται στο σημαντικό παράδειγμα των ασύρματων / ενσύρματων κοινοτικών δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας, που αναπτύσσονται πλέον σε πολλές περιοχές του πλανήτη. Αποτελεί μία ελπιδοφόρο εναλλακτική πρόταση για την ταχεία γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος στις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, που το έχουν περισσότερο ανάγκη, προάγοντας ταυτόχρονα τη συνεργασία και την ισότιμη συμμετοχή στην ψηφιακή εποχή και τον πλούτο γνώσης και ευκαιριών που αυτή προσφέρει. Απώτερος σκοπός, όσον αφορά τα κοινοτικά δίκτυα, είναι η δημιουργία ενός μοντέλου ανάπτυξης τέτοιων υποδομών, το οποίο θα μπορεί να αναπαραχθεί και σε άλλες περιοχές που βρίσκονται σε ‘ψηφιακή απομόνωση’.

Τι είναι ακριβώς το sarantaporo.gr;

Το Sarantaporo.gr είναι μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία συστάθηκε τον Σεπτέμβριο του 2013, αλλά ως ομάδα δραστηριοποιείται εθελοντικά από το 2010 στην ευρύτερη περιοχή του Σαρανταπόρου Ελασσόνας, οικοδομώντας ένα κοινοτικό ασύρματο δίκτυο που συνδέει 15 χωριά της περιοχής, παρέχοντας ταυτόχρονα ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο για τους μόνιμους κατοίκους, τους φορείς και τους επισκέπτες της περιοχής.

Πως προέκυψε η ομάδα και γιατί ονομάστηκε Sarantaporo.gr;

Η ονομασία της ομάδας, Sarantaporo.gr, προέκυψε από την ιστοσελίδα που ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε για το χωριό μας, η οποία θα ήταν για μας ένα σημείο αναφοράς για τις παρέες των παιδικών μας χρόνων από το χωριό, αλλά και το εργαλείο ενημέρωσης και συνεργασίας για την διοργάνωση πολιτιστικών και εθελοντικών δράσεων. Στην πορεία, ωστόσο, συνειδητοποιήσαμε ότι οι κάτοικοι του χωριού δεν μπορούσαν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα αυτή, καθώς δεν είχαν την δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο! Αναζητώντας λύση για αυτό το πρόβλημα βρεθήκαμε σύντομα στη θέση να υλοποιούμε, σε συνεργασία με την ΕΕΛ/ΛΑΚ και την δράση της Open WiFi, ένα ασύρματο κοινοτικό δίκτυο στο χωριό μας, το οποίο προσφέρει ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους κατοίκους και τους επισκέπτες του. Γρήγορα τα νέα μαθεύτηκαν και στα γύρω χωριά και η ομάδα μας ανταποκρίθηκε με ευχαρίστηση και διάθεση προσφοράς στο αίτημα συλλόγων και ενεργών κατοίκων 14 γειτονικών χωριών για το χτίσιμο αντίστοιχων δικτύων στα χωριά τους, μερικά από τα οποία ακόμη και μέχρι σήμερα δεν έχουν εναλλακτικό τρόπο πρόσβασης στο διαδίκτυο πέραν μέσω του κοινοτικού ασύρματου δικτύου Sarantaporo.gr.

Πως μπορεί κάποιος να συμμετέχει στις δραστηριότητές σας;

Η ομάδα μας ψάχνει πάντα για ανθρώπους δραστήριους με όρεξη να ασχοληθούν με τις δράσεις που αναπτύσσουμε. Αυτό μπορεί κανείς να το κάνει σε διάφορα επίπεδα:

● να συμμετέχει στην οργάνωση και / ή στην υλοποίηση ποικίλων εκδηλώσεων που διοργανώνουμε

● να δηλώσει συμμετοχή σε μια από τις τοπικές ομάδες των χωριών της περιοχής που προσφέρουν υποστήριξη για το κοινοτικό ασύρματο δίκτυο

● να γραφτεί στην ΑΜΚΕ ως συνεργαζόμενο μέλος (για όσους συμφωνούν με το καταστατικό μας και έχουν δουλέψει μαζί μας για κάποιο χρονικό διάστημα)

 

Share This