ΚΡΑΤΗΡΑΣ, από το κεράννυμι που σημαίνει ανακατεύω

ΚΡΑΤΗΡΑΣ, από το κεράννυμι που σημαίνει ανακατεύω

Ποιοι Είμαστε Ο ΚΡΑΤΗΡΑΣ είναι μία πολιτιστική ομάδα που σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα, αναλαμβάνει περιηγήσεις και ξεναγήσεις και διοργανώνει πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις με σκοπό την ανάδειξη και την τουριστική προβολή περιοχών της...