Το Youthnet Hellas είναι ένας Μη Κυβερνητικός, Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός που ιζητά την ενεργό συμμετοχή των Νέων σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο μέσω δράσεων και παρεμβάσεων!

Ξεκίνησε από μια ομάδα νέων απ’ όλη την Ελλάδα που αποφάσισε να διοχετεύσει τη ζωντάνια και την ενέργειά της αξιοποιώντας παράλληλα πλούσιες εμπειρίες από τη μακροχρόνια ενασχόληση με τα Δημοτικά και Νομαρχιακά Συμβούλια Νέων, αλλά και τις γνώσεις σχετικά με τις Πολιτικές Νεολαίας, τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και τον Εθελοντισμό.

Στόχος; Φυσικά η δικτύωση των Νέων με βάση θεματικές πρωτοβουλίες και η παρακολούθηση της υλοποίησης των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Πολιτικών για τους Νέους στην Ελλάδα!

Το Youthnet Hellas  τη δυνατότητα να βρουν μέσω ενός σύγχρονου και εύχρηστου διαδικτυακού τόπου πληροφορίες για θέσεις εργασίας και πρακτικής άσκησης στην Ελλάδα και την Ε.Ε., εκπαιδευτικά νέα, δράσεις ελληνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών Μη Κυβερνητικών Οργανισμών σχετικά με το Περιβάλλον, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την Ειρήνη, τη Δημοκρατία και πολλά άλλα. Ταυτόχρονα, παρέχεται η δυνατότητα σε όλα τους Νέους να συμμετέχουν σε μια σειρά από Εθνικές Δράσεις και Ευρωπαϊκά Προγράμματα Ανταλλαγής σε συνεργασία με φορείς και οργανισμούς του εξωτερικού.


 

Erasmus+ Νεολαία

Στο Erasmus+ Νεολαία οι νέοι θα μπορούν να λάβουν μέρος σε προγράμματα ανταλλαγής, εθελοντισμού και εκπαιδευτικά σεμινάρια στο εξωτερικό, με στόχο την ανταλλαγή νέων πρακτικών σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, τη διαμόρφωση νέων προσεγγίσεων και τη βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους.

|Τι τρέχει τώρα |

Training course στην Λετονία

Καλύπτεται το 100% του κόστους διαμονής και διατροφής και μέχρι 275 ευρώ ταξιδιωτικών εξόδων.

Κόστος συμμετοχής: 20€ (στο Youthnet Hellas) και 30€ (απευθείας στους διοργανωτές)

Μέρος: Liepaja, Latvia
Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 2-10 Αυγούστου 
Συμμετέχοντες: 3 άτομα 18 ετών και άνω

Λήξη αίτησης: 13/04/2018

Aκόμη περιμένεις;

Διάβασε περισσότερα!

Κάνε αίτηση!

 

 

Share This