Διχάζει το νομοσχέδιο Μενδώνη για την υποχρεωτική ποσόστωση ελληνικής μουσικής

«Στόχος είναι η προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς», τόνισε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για το νομοσχέδιο για το ελληνόφωνο τραγούδι.

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η νομοθετική πρωτοβουλία της Λίνας Μενδώνη και του Υπουργείου Πολιτισμού για την ελληνικη μουσική και «τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομίας» που μεταξύ άλλων προβλέπει την υποχρεωτική εκτέλεση ελληνόφωνων τραγουδιών σε κοινόχρηστους χώρους σε ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα και καζίνο.

Συγκεκριμένα, στις 29 Φεβρουαρίου αναρτήθηκε στο opengov και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, με τίτλο «Μέτρα για τη διαφύλαξη και την ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, την προστασία και ενίσχυση του ελληνόφωνου τραγουδιού και της ορχηστρικής μουσικής απόδοσης του ελληνόφωνου τραγουδιού και την προστασία και διάχυση της ελληνικής γλώσσας, στο πλαίσιο της διαφύλαξης και ανάδειξης της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό της εμπορικής πολιτικής του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Πολιτισμού».

Στις διατάξεις του νομοσχεδίου περιλαμβάνεται η επέκταση του ορίου διαφημιστικού χρόνου στους ραδιοσταθμούς ξενόγλωσσου ρεπερτορίου που θα αυξήσουν τη μετάδοση ελληνόφωνων τραγουδιών (δίνεται η δυνατότητα μέχρι και για 30% περισσότερες διαφημίσεις, σε περίπτωση που η αύξηση του ελληνόφωνου ρεπερτορίου ξεπεράσει το 50%), ο καθορισμός ποσοστού εκτέλεσης ελληνόφωνων τραγουδιών σε κοινόχρηστους χώρους με μουσική (τουλάχιστον 45% για ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα, καζίνο και χώρους αναμονής μέσων μαζικής μεταφοράς), η δημιουργία διαδικτυακής βάσης δεδομένων για το ελληνόφωνο τραγούδι και την ορχηστρική μουσική Ελλήνων δημιουργών.

Στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο προβλέπονται και πρόστιμα από 2.000 έως 20.000 ευρώ για την παράβαση των σχετικών διατάξεων.

Σε ανακοίνωσή του ο Οργανισμός για τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων, «Αυτοδιαχείριση» χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Υπουργού Πολιτισμού για τους Έλληνες συνθέτες και στιχουργούς, τους ερμηνευτές και τους εν γένει συντελεστές του ελληνόφωνου τραγουδιού, και δηλώνει ότι «θα το στηρίξει σε κάθε στάδιό του, τόσο στη δημόσια διαβούλευση, όσο και με την αυτοπρόσωπη παρουσία σε περίπτωση που κληθούν στελέχη της στην επιτροπή ακρόασης φορέων στην Βουλή, και μέχρι την ψήφισή του».

Την ίδια ώρα ο πρόεδρος του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Μουσικών Πνευματικών Δικαιωμάτων «Αυτοδιαχείριση», Γιάννης Γλέζος, με δήλωσή του στην «Καθημερινή» επισημαίνει ότι το νομοσχέδιο «στηρίζει έμπρακτα τους Ελληνες δημιουργούς και ερμηνευτές και τους εν γένει συντελεστές, και ενισχύει την παραγωγή εθνικού ρεπερτορίου».

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ), με ανακοίνωση της χαρακτηρίζει «δυσάρεστη έκπληξη» τις νέες ρυθμίσεις και δηλώνει ότι «πρόκειται για κρατικό παρεμβατισμό στην ελεύθερη αγορά που μας γυρίζει πολλά χρόνια πίσω».

Tα επίμαχα άρθρα:

Άρθρο 8

1. Στους κοινόχρηστους χώρους των ξενοδοχείων και των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων των υποπερ. αα) και δδ) της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄155) και εφόσον εκτελείται δημόσια μουσική, το ελάχιστο ποσοστό εκτέλεσης ελληνόφωνων τραγουδιών ή ορχηστρικής μουσικής απόδοσης ελληνόφωνων τραγουδιών δεν μπορεί να είναι κατώτερο του σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) του συνόλου των εκτελούμενων μουσικών έργων.

2. Τα ξενοδοχεία και τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα της παρ. 1 υποβάλλουν εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε ημερολογιακού εξαμήνου στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας μορφότυπους από τους οποίους προκύπτει η τήρηση της υποχρέωσης της παρ. 1.

Άρθρο 9

Δημόσια εκτέλεση ελληνόφωνων τραγουδιών και ορχηστρικής μουσικής απόδοσης ελληνόφωνων τραγουδιών στους κοινόχρηστους χώρους των εμπορικών κέντρων

1. Στους κοινόχρηστους χώρους των εμπορικών κέντρων και εφόσον εκτελείται δημόσια μουσική, το ελάχιστο ποσοστό εκτέλεσης ελληνόφωνων τραγουδιών ή ορχηστρικής μουσικής απόδοσης ελληνόφωνων τραγουδιών δεν μπορεί να είναι κατώτερο του σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) του συνόλου των εκτελούμενων μουσικών έργων.

2. Οι έχοντες την εκμετάλλευση των χώρων της παρ. 1 υποβάλλουν, εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε ημερολογιακού εξαμήνου, στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας τους μορφότυπους από τους οποίους προκύπτει η τήρηση της υποχρέωσης της παρ. 1.

Άρθρο 10

Δημόσια εκτέλεση ελληνόφωνων τραγουδιών και ορχηστρικής μουσικής απόδοσης ελληνόφωνων τραγουδιών στους κοινόχρηστους χώρους των καζίνο

1. Στους κοινόχρηστους χώρους των καζίνο και εφόσον εκτελείται δημόσια μουσική, το ελάχιστο ποσοστό εκτέλεσης ελληνόφωνων τραγουδιών ή ορχηστρικής μουσικής απόδοσης ελληνόφωνων τραγουδιών δεν μπορεί να είναι κατώτερο του σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) του συνόλου των εκτελούμενων μουσικών έργων.

2. Οι έχοντες την εκμετάλλευση των χώρων της παρ. 1 υποβάλλουν, εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου, κάθε ημερολογιακού εξαμήνου στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας τους μορφότυπους από τους οποίους προκύπτει η τήρηση της υποχρέωσης της παρ. 1.

Άρθρο 11

Δημόσια εκτέλεση ελληνόφωνων τραγουδιών και ορχηστρικής μουσικής απόδοσης ελληνόφωνων τραγουδιών στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στους χώρους αναμονής επιβατών αερολιμένων και λιμένων

1. Στους κοινόχρηστους χώρους των μέσων μαζικής μεταφοράς και στους χώρους αναμονής επιβατών αερολιμένων και λιμένων και εφόσον εκτελείται δημόσια μουσική, το ελάχιστο ποσοστό μετάδοσης ελληνόφωνων τραγουδιών ή ορχηστρικής μουσικής απόδοσης ελληνόφωνων τραγουδιών δεν μπορεί να είναι κατώτερο του σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) του συνόλου των εκτελούμενων μουσικών έργων.

2. Οι έχοντες την εκμετάλλευση των χώρων της παρ. 1 υποβάλλουν, εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε ημερολογιακού εξαμήνου, στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας τους μορφότυπους από τους οποίους προκύπτει η τήρηση της υποχρέωσης της παρ. 1.

Την ίδια ώρα το άρθρο 12 του νομοσχεδίου αναφέρει ότι οι ελληνικές οπτικοακουστικές και κινηματογραφικές ταινίες που χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο «υποχρεούνται να ενσωματώνουν ελληνόφωνα τραγούδια ή ορχηστρική μουσική απόδοση ελληνόφωνου τραγουδιού σε ελάχιστο ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συνόλου της μουσικής επένδυσης της παραγωγής ή της ταινίας».

Μενδώνη: Δίνουμε κίνητρα για να ακούγεται περισσότερο το ελληνόφωνο τραγούδι

«Το νομοσχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού δίνει επιπλέον κίνητρα για να ακούγεται περισσότερο και να προστατεύεται το ελληνόφωνο τραγούδι, άλλα και να στηριχθούν οι Έλληνες δημιουργοί» τόνισε στον ΣΚΑΪ 100,3 η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Όπως επισήμανε, στόχος είναι η προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομίας.

Κληθείσα να σχολιάσει την πρόβλεψη για υποχρεωτική εκτέλεση ελληνόφωνων τραγουδιών σε κοινόχρηστους χώρους, η κ. Μενδώνη διευκρίνισε ότι το νομοσχέδιο κάνει λόγο μόνο για τη μουσική που σε περίπτωση θελήσει ο ξενοδόχος ή ο ιδιοκτήτης του τουριστικού καταλύματος, να βάλει στους χώρους αναμονής και στους ανελκυστήρες, να υπάρχει μια ποσόστωση 45% ελληνόφωνου τραγουδιού ή ελληνικής ορχηστρικής μουσικής. «Δηλαδή, είναι ένα πάρα πολύ περιορισμένο χρονικά και χωροταξικά τμήμα της δραστηριότητας που ασκούν τα καταλύματα ή τα ξενοδοχεία. Δεν παρεμβαίνει κανείς ούτε στα καφέ, ούτε στους χώρους εστίασης, ούτε, σε καμία περίπτωση, στα δωμάτια. Είναι πάρα πάρα πολύ ζυγισμένο το πού παρεμβαίνουμε» σημείωσε.

Αναφορικά με τους ραδιοφωνικούς σταθμούς είπε ότι αν ένα ραδιόφωνο θέλει να βάλει το ποσοστό αυτό της μουσικής που προτείνουμε, θα έχει περισσότερο διαφημιστικό χρόνο.

Για τις κινηματογραφικές παράγωγες η υπουργός Πολιτισμού ξεκαθάρισε ότι δεν αλλάζει τίποτα σε ό,τι άφορα τα κίνητρα επιδότησης. Το νομοσχέδιο θα είναι σε διαβούλευση μέχρι τις 14 Μαρτίου.

Related Posts

Next Post

Highlights