Ετικέτα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε χθες επενδυτικό πακέτο ύψους άνω των 290 εκατ. ευρώ για 132 νέα έργα για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE.

Highlights